Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Poland Chapter #183 ACFE

Zarząd Oddziału nr 183 ACFE w Polsce / Board Poland Chapter #183 ACFE

President: Mr. Piotr Chmiel CFE, CISA, CIA
Vice President: Mr. Grzegorz Bartłomiej Cenkier WP
Training Director: Mr. Adam Chwalisz (CGAP, CFE)
Secretary: Ms. Róża Natalia Gladysz
Treasurer: Mr. Arkadiusz Stanisław Sadowski
Director: Mrs. Mariola Wołoszyn
Director: Mr. Marcin Łobko MBA
Director: Mr. Robert Jerzy Dworakowski CCS

Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Chmiel - Prezes
Piotr Caliński - Członek Zarządu
Mieczysław Magierski - Członek Zarządu
Mariola Wołoszyn - Członek Zarządu
Arkadiusz Sadowski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marek Dejneka - Członek
Jarosław Czerechowski - Członek
Marek Dyjasz - Członek