Podkarpackie Forum Audytu – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I Podkarpackim Forum Audytu, którego współorganizatorem jest nasze Stowarzyszenie. Tematem przewodnim Forum jest konsolidacja i promocja środowiska zawodowo zajmującego się audytem wewnętrznym i wypracowanie wspólnych ram współpracy oraz jednolitych standardów w zakresie nabywania uprawnień i wykonywania zawodu audytora w Polsce.

Bloki tematyczne:
I. Wypracowanie stanowiska w sprawie jednolitych standardów w zakresie nabywania uprawnień i wykonywania zawodu audytora w Polsce.
II. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowany audytor ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce.
III. Audyt bezpieczeństwa w jednostce.
IV. Kontrola biznesowa w administracji publicznej, jako narzędzie do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.
V. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce.

Forum Audytu odbędzie się 18 marca​ 2016 r.​

na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

Koszt uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia to 120 zł. +VAT.

Pobierz Informację o forum

Karta +oświadczenie.-thumbnail

Pobierz kartę oraz oświadczenie

Za udział w forum przyznaje się:

6 punktów CPE

6 punktów PUK, Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Posted in aktualności, Szkolenia and tagged , .

Dodaj komentarz