Kurator starego ACFE Poland zaprasza na walne zebranie!

Warszawa, 09.02.2017 r.
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 

Członków Stowarzyszenia
Działając w imieniu Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych z siedzibą w Warszawie, 

Zapraszam na:

  •  Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godzinie 17.00  w sali nr 1 Hotelu Colibra w Warszawie przy ul. Wolskiej 191; 
  • w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – Walne Zgromadzenie odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godzinie 17.15  w sali nr 1 Hotelu Colibra w Warszawie przy ul. Wolskiej 191 (drugi termin). 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór prezesa Stowarzyszenia. 

5. Ustalenie liczebności zarządu i wybór jego członków. 

6. Wybór Komisji Rewizyjnej. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego. 

Z wyrazami szacunku
Marek Dejneka

Kurator Stowarzyszenia

Posted in aktualności.

Dodaj komentarz