I Świętokrzyskie Forum Audytu – 24 czerwca 2016 roku

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach,
Peryferyjna 15C, 25-562 Kielce

Termin realizacji: 24 czerwca 2016 roku, rozpoczęcie o godz. 9:00.

Świętokrzyskie Forum Audytu – Nabywanie uprawnień i wykonywanie zawodu audytora
– 5 punktów CPE.

Inauguracja Forum Audytu odbędzie się w Kielcach pod nazwą Świętokrzyskie Forum Audytu.

Tematem przewodnim Forum jest konsolidacja i promocja środowiska zawodowo zajmującego się audytem wewnętrznym i wypracowanie wspólnych ram współpracy oraz jednolitych standardów w zakresie nabywania uprawnień i wykonywania zawodu audytora w Polsce.

PRELEGENCI

Spośród zaproszonych prelegentów, swój udział dotychczas potwierdzili:

 

Pan Leszek Adamski  –  Audytor Wewnętrzny z długoletnim doświadczeniem w zakresie organizacji, zarządzania i finansów, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych.
Pan Stanisław Hady- Głowiak – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, przedstawiciel i ekspert ACFE Polska, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

 

Pan płk rez. mgr Sławomir Adamczyk – ekspert w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania nadużyciom gospodarczym, korupcji.

 

Pan Leszek Dworak – przedstawiciel ACFE Polska, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

 

Pan Rafał Kozioł – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz w zakresie przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

 

Pan Piotr Chmiel – przewodniczący Polskiego Oddziału ACFE, ekspert ds. compliance i audytu wewnętrznego

 

Pan Ireneusz Jabłoński – członek zarządu PIKW.

 

Pan Piotr Grzybowski – członek zarządu PIKW.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji rządowych
i samorządowych, audytorów wewnętrznych i osoby zainteresowane tematyką forum oraz osoby zajmujące się i zainteresowane zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum oraz przyznanie 5 punktów CPE i punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia.

 

UWAGA: Dla uczestników przewidzieliśmy atrakcyjne zniżki na szkolenia, kursy
i studia podyplomowe oraz usługi w zakresie audytu.

 

Bloki tematyczne:

  1. Wypracowanie stanowiska w sprawie jednolitych standardów w zakresie nabywania uprawnień i wykonywania zawodu audytora w Polsce.
  2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowany audytor ds. bezpieczeństwa informacji w jednostce. 

III. Kontrola biznesowa w administracji publicznej, jako narzędzie do kontroli dostawców i ich kontrahentów dla potrzeb rozliczeń Vat, w tym monitoring przetargów  pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

  1. Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce.

 

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE.

Udział przyznaje: 

  • 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

  • 5 punktów CPE

Forum Audytu - ZAPROSZENIE KARTA OŚWIADCZENIE-thumbnail

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz