Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w zakresie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w zakresie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym”, która odbędzie się w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula  w dniu 12 stycznia 2016 roku.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy mają świadomość ogromnego znaczenia konieczności zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet w działalności gospodarczej.

Wykorzystanie sieci Internet rewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Internet pozwala firmom poszerzać zasięg działania, umożliwia lepsze zarządzanie relacjami wewnątrz i na zewnątrz firmy, ułatwia dostęp do informacji i przetwarzanie danych oraz pomaga bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby. Warunkiem wykorzystania cyberprzestrzeni w działalności gospodarczej jest posiadanie kompetencji i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo jej prowadzenia.

Cele konferencji:

Zaprezentowanie najnowszych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz podejmowanych inicjatyw obywatelskich w tym obszarze.
Zaprezentowanie metodologii i narzędzi zarządzania incydentami bezpieczeństwa, w tym możliwości wsparcia w razie naruszenia bezpieczeństwa, w tym ochrona w czasie DDoS, ochrona przed phishingami, analiza złośliwego oprogramowania.
Przedstawienie metod gromadzenia i zabezpieczania danych w celach dowodowych, metody analiza dużych zbiorów danych, metody odzyskiwania danych.
Przedstawienie narzędzi zarządzania środowiskiem mobilnym w firmie, wymagane funkcjonalności, przykładowe implementacje.
Przedstawienie programów szkoleń i upowszechniania wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego skierowane w szczególności do obywateli i przedsiębiorstw.
Licząc na Państwa udział w naszej Konferencji prosimy o rozpropagowanie informacji wśród osób, firm i instytucji, które mogą być zainteresowane uczestnictwem.

 

Szczegóły pod TYM linkiem.

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz